Smlouva o pronájmu karavely Drakoplaš uzavřená mezi Thorgalem Kavkou a Hanzou.

  1. Drakoplaš je pronajat Hanze za 300 zl ročně s celou posádkou a vybavením.
  2. V případě ztráty lodě Hanza vyplatí majitelům 5/4 aktuální ceny lodi.
  3. Aktuální cena lodi -- 4500 zl -- se každý rok snižuje o 200 zl.
  4. Nájemné je splatné nejdříve 1. toho roku v libovolné kanceláři Hanzy proti podpisu majitelů.

Dodatky:

  1. První rok pronajmutí -- cena se počítá proporcionálně.
  2. Kdykoli lze vypovědět smlouvu, čímž za tento rok propadá nájemné a loď se co nejdříve, nejpozději však do tří měsíců, musí vrátit i s posádkou do stanoveného přístavu Hanzy. Pokuta za nedodržení tříměsíčního termínu činí 10 zl/den.

Thorgal Magosys Kavka & Donar Barbar

Hanza