Thorgal: Návrat z druhé cesty do Lagdalenu -- další plány

Neuvěřitelné se stalo skutečností a my se skutečně vracíme zpět do Romy. Před námi je audience u císaře, několik dnů odpočinku a důkladné rozmyšlení toho, co budeme dál dělat.

Zakončení 5. úkolu

Náš milostivý vládce, císař Anakreon II., námi všemi milovaný pro svoji štědrost, nám zadal úkol, jež lze shrnout do těchto bodů:

  1. Objevit námořní cestu do Ladgalenu
  2. Poohlédnout se, po nějakém zboží, jež lze „v Ladgalenu levně koupit a v Aquillonii draze prodat“.
  3. Prozkoumat Ladgalen a nalézt vhodné místo pro kolonii.

To se v rámci možností podařilo, viz ladg2a.htm a ladg2b.htm

Vedlejším efektem našeho snažení bylo:

  1. Zběžné prozkoumání geografie Ladgalenu (potažmo Rhûnu) a podrobnější orientace v Ladgalenských politických událostech.
  2. Uzavření obchodní smlouvy s Loigem z Raue ve prospěch Impéria.

Další plány

Lenwë přesvědčil císaře o tom, že zůstávat stranou nadcházejících událostí, jež se dotýkají samotného Impéria -- třeba vzpoura na Terra Nova čpící Ruindorem na sto honů -- se nemusí vyplatit a navrhl císaři, aby Impérium kontaktovalo hlavní Lagdalenské mocnosti a zformovalo protiruindorskou koalici. Císař tento návrh podpořil. Návrh počítal i s naší skromnou účastí.

Zájmy Impéria v Lagdalenu (Gwainwaith, Mannin) budou nadále hájeny oficiálními velvyslanci Impéria. (Nic pro nás.)

Naše družina se vydá na východ od Aššuru a jakožto částečně oficiální vyslanci Impéria se pokusí zformovat koalici proti Ruindoru (rozuměj: proti ruindorským aktivitám v té oblasti) v zemích za pohořím Luvi -- v Chatti, Mitanni a v Ionii.

Na druhou stranu, naše plány byly značně samostatnější než kdykoli dříve -- služba pro Impérium nás začala trochu unavovat -- poslední roky jsme se stejně pohybovali v místech zcela mimo vliv jakéhokoli Aquillonského státu a začaly nás (hlavně T + A) lákat objevné cesty do dalekých krajů, kam se doposud noha nejen Aquilloňana, ale ani obyvatele Lagdalenu nedostala -- na dálný východ kontinentu Rhûn, popřípadě jsme se chtěli pokusit objevit pevninu (ostrovy?) odkud připluli Hopojci. Prostě jsme požadovali více volnosti.

Nakonec jsme se dohodli na jistém kompromisu -- Lenwëmu jsme vysvětlili náš postoj a navrhli toto:

  1. Dobrovolně se vypravíme na Terra Nova a zkusíme zjistit, co přesně se tam odehrálo, jak to tam vypadá teď a jaká byla úloha Ruindoru při tamějším převratu. Zároveň se pokusíme zjistit nějaké přesnější informace o původu Hopojců -- o jejich zapomenuté domovině.
  2. Pokud se vrátíme z Terra Nova, pokusíme se kontaktovat Fortinbrase, toho času dvorního mága chattijského monarchy, a pokusíme se získat jeho podporu pro úkol, kterým nás Impérium pověřilo