Thorgal: Posel Ferdiadovi III

(V pořadí již třetí posel vyslaný za Ferdiadem, nyní v záležitosti boje s velmistrem Bratrstva pentagramu, který se odehrál v sostynsko-manninském pohraničí.)

"Vaše Excelence, vážený pane Ferdiade,

Přijměte prosím opět srdečné pozdravy od Radarovy družiny.

Hříčkou osudu jsme se zapletli do událostí, jež snad mohou zajímat i Vás. Protože si jsme vědomi manninského a tedy i Vašeho zájmu o konečnou porážku gobliních tlup v Carmarthenu, vyslechněte si prosím, co se odehrálo před třemi dny v jednom zastrčeném carmarthenském údolí.

Abyste zcela pochopil motivy našeho jednání, dovolte nám trochu delší úvod.

Vše se seběhlo asi takto:

Před zhruba pěti měsíci, těsně než jsme měli tu čest jednat s Vámi o statutu Loigova území, jsme se zapletli s Bratrstvem pentagramu v Loghanu. Měl byste vědět, že Bratrstvo pentagramu obcovalo s ďábly a dařilo se mu zvlášť dobře na území, které bylo oslabeno válkou. Sice se nám podařilo zlikvidovat celou tuto temnou sektu, ale jejímu velmistrovi se podařilo uniknout spravedlivému trestu. A dokonce nás okradl o ne úplně bezcenné věci!

To jsme nehodlali nechat jen tak, ale protože jsme měli důležité poslání od pana Loiga z Raue a chtěli jsme co nejlépe a nejdříve dostát našim závazkům vůči němu, odložili jsme pomstu na neurčito.

Asi před 3 dny se nám, tedy Radarově družině, za přispění chodkyně Eirien a několika dalších přátel, podařilo napadnout sídlo onoho zlosyna a skoncovat jak s ním, tak i s jeho služebníky temnot.

Proč Vás však, ptáte se zajisté, obtěžujeme touto, z Vašeho pohledu bezvýznamnou šarvátkou? Na celé věci by Vás totiž mohly zajímat dvě věci (vedle té, že si svět nadobro oddechl od toho darebáka velmistra, který své nekalé rejdy prováděl i ke škodě Manninu):

  1. Během pátrání po jeho sídle se nám podařilo zjistit z důvěryhodných zdrojů (a později jsme se o tom mohli sami přesvědčit -- důkazy Vám můžeme poskytnout), že se snažil organizovat gobliní tlupy v sostynsko-manninském pohraničí a ty pod jeho velením pustošili celý kraj, včetně Manninského království.
  2. Jeho sídlo se nachází (nacházelo) v Manninském království. (Následuje stručný popis polohy pevnosti.)

Protože sdílíme Vaše názory ohledně nastolení míru a klidu na území zasaženého pustošivou válkou, věříme, že námi poskytnuté informace Vám mohou pomoci. Za prvé, nyní víte, že pokud ne přímo hlavní tak jistě jeden z nejvýznamnějších vůdců gobliních tlup je mrtev a za druhé, pevnost v těchto odlehlých místech Vám může poskytnout opěrný bod pro další výpravy proti goblinům, kteří by snad nadále pustošili okolní kraj.

Zároveň cítíme povinnost Vás upozornit na následující novinky:

Tolik tedy k těmto událostem.

Pomineme-li neoprávněný přechod hranic, což zajisté lze přehlédnout, naše jednání, ač vedeno snahou dobýt si zpět to, co nám bylo ukradeno, zajisté Manninskému království prospělo. Zcela bez nároku na odměnu či Vaši vděčnost Vám sdělujeme tyto informace, které, jak doufáme, upevní náš přátelský vztah a pomohou Vám nastolit klid a mír v Carmarthenu.

S hlubokou úctou Radarova družina."