Thorgal: První posel Loigovi o průběhu vyjednávání

(Posel byl vyslán za Loigem, abychom si ověřili, zda je dosavadní jednání pro Loiga přijatelné.)

"Vážený Loigu z Raue,

obracíme se na Tebe, abychom Tě informovali o průběhu vyjednávání se ctihodným Ferdiadem a vyžádali si od Tebe další instrukce. Nabízí se totiž následující dohoda (viz dále). Rádi bychom se ujistili, že Ti hlavní body dohody vyhovují.

Tvrdils, že:

Za prvé, v Manninu o toto území extra zájem není (resp. jsou ochotni ho podstoupit), chtěli ho rozdělit mezi "nadbytečnou" šlechtu jakožto léna.

Za druhé, rámcová dohoda vypadá asi takto: Území, které ti eventuelně Mannin podstoupí nebude lénem. Možná by to mohlo být alodium, nebo něco na ten způsob, bohužel Ferdiad se domnívá, že v Manninu proto neexistuje precedens.

Budeš muset zaplatit určitě něco církvi (minimálně těch 100 000) a určitě něco dalšího. Ale půjde to nejspíš udělat tak, že bys mohl určit, na co ty peníze mají jít (u těch počátečních 100 000 to bude asi složitější).

Za třetí jsou zde otázky, které řadíme zatím mezi podružné, jako je budoucí vojenská ochrana tvého panství, případná účast na vojenské výpravě proti goblinům Carmarthenu, jaké může Manninu z tvé strany hrozit nebezpečí aj.

Každopádně to vypadá, že takováto dohoda bude možná, ačkoli, jak nás Ferdiad upozorňoval, naše jednání Ti zajistí souhlas církve, avšak moc světská je jiná záležitost, přestože ani tam církev není úplně bez vlivu.

Rádi bychom věděli, zda ti vyhovuje směr vyjednávání a pokud ano, rádi bychom znali částku, jež jsi ochoten zaplatit (a na co -- navrhujeme obnovu škol a klášterů v bývalém Sostynu), případně samozřejmě cokoli dalšího, k čemu se chceš vyjádřit.

S pozdravem Radarova družina."