Thorgal: Druhý posel Loigovi o průběhu vyjednávání

(Vyjednali jsme dvě možné alternativy, po Loigovi jsme chtěli rozhodnutí, která mu více vyhovuje.)

"Vážený Loigu z Raue,

Podařilo se nám vyjednat dvě rámcová řešení. Věříme, že obě mohou být za jistých okolností přijatelná. Rádi bychom znali Tvé stanovisko.

Nejprve však dovol, abychom stručně shrnuli dosavadní průběh a upozornili na shodné body.

Mannin Ti území podstoupí, je jen otázkou za kolik. Nebudeš muset skládat žádné sliby věrnosti apod. Budeš suveréním vládcem a Mannin uzná Tvé uzemí jakožto samostatný stát. Za celé území chce Mannin 2 000 000 zlatých. To bylo příliš, navíc si přál abys zajistil na tomto území bezpečí a pořádek (pobil gobliny). Začali jsme jednat tedy pouze o mysu Cronk-ny-Baa.

Cena za pouhý mys činí 100 000 zlatých, což je přijatelné. Podařilo se nám sjednat, že peníze, které dáš církvi budou použity na tebou dané účely (resp. Ti to smluvně potvrdí). Dále bylo v jednání -- stavba silnice a využití tvého přístavu, vojenská výprava proti goblinům. Určitě si budou přát podepsat pakt o vzájemné vojenské pomoci a vydávání zločinců. Budeš si muset sjednat zastoupení na manninském dvoře, zrovna tak u tebe bude manninský velvyslanec. Vyčísleno, alternativy jsou:

  1. 100 000 církvi, 100 000 koruně, 50 000 na vojenskou kampaň proti goblinům. Celkem 250 000 -- tím to končí.
  2. 100 000 církvi, 100 000 koruně, 50 000 na vojenskou kampaň + 50 000 -- 100 000 na stavbu silnice přes tvé území. Sice je to za více peněz, ale měl bys regulérní zisky z obchodu. Celkem 300 000 -- 350 000.

Protože jsou obě možnosti v Tebou stanoveném limitu, zvaž prosím, která je pro Tebe výhodnější a zda plně souhlasíš s podmínkami.

S pozdravem Radarova družina."