člověk hraničář chodec Thorgal Magosys Kavka

Stav k červenci 861 PZ.

Úroveň: 12

Životy: 56

Vlastnosti:

  * Sil 16 + 2
  * Obr 13 + 1
  * Odl 11 + 0
  * Int 14 + 1
  * Chr 13 + 1

Dovednosti:

  * jazyky [Int, podle jazyka]:
    o čeština -1
    o obecná 5
    o quenijština (= elfština) 5
    o jižanština (khazadský dialekt) 11
    o baerština 2
  * čtení a psaní (runy + latinka) 5 [Int, těžká]
  * plavání -4 [Sil, střední]
  * jízda na koni -4 [Obr, lehká]
  * řeznictví -1 [Odl, těžká]
  * házení lasem 2 [Obr, střední]
  * tancování (polka: bonus +2) 2 [Char, střední]

Zbylé profibody: 66 (sil), 28 (obr), 4 (odl), 28 (int), 78 (chr)

Cenné a magické předměty:

  * chodcův meč (loghanská čepel 7/+3/+0, démon: 5.sféra, démon od Loiga do roku cca 1030)
  * tesák (démon proti skřetům ze 2. sféry -- 4/-1 | 6/-1 proti skřetům, válečná kořist)
  * dlouhý luk +5 (válečná kořist)
  * dlouhý luk +1 (démon vydrží do února 862)
  * kroužková zbroj (loghanská ocel, KZ 6)

  * magická kniha (démon -- v podstatě nastálo)
  * v obyčejné náušnici zakletý démon všech jazyků (démon vydrží do ledna 867)
   (jazyky: baerština, manština, aššurština, mitanština, dolnochatijština)
  * pytel beztíže (démon vydrží do července 861)
  * už nekouzelný sluneční prsten

  * zásobník na 20M
  * citrínový amulet

  * bílá hvězda + chodec Jan

  * svitek proti nemrtvým 2x
  * svitek vodní dech na 3 směny
  * svitek vodní dech na 1 směnu
  * svitek tlumočník
  * svitek hyperprostor II (do 30 sáhů, 2x)
  * svitek posel

  * rutilový náramek

Extra zvláštní schopnosti:

 1. znalost hvězdných souhvězdí a přibližné určování času podle hvězd a
   slunce
 2. sběr bylinek