Strukturovaný životopis – Ing. Martin Šlouf

Obsah

Strukturovaný životopis v angličtině / Curriculum Vitae in english.

Základní informace

Datum a místo narození
23.10. 1978, Slaný, Česká Republika
Bydliště
Na Vyhlídce 1106, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká Republika
E-mail
martin (at) slouf (dot) name
Webové stránky
martin.slouf.name
Vzdělání
Vysoká Škola Ekonomická Praha, fakulta Informatiky a statistiky (KiT)
 • únor 2005 – Ing. v oboru Aplikovaná informatika
  • hlavní specializace – Informační systémy a technologie
  • diplomová práce – Analýza systému TUTOS (pdf, česky)
 • září 2000 – Bc. v oboru Aplikovaná informatika
Zapojení do vědecké činnosti
1999 práce jako pomocná vědecká síla u pana doc. RNDr. Pavla Drbala, CSc.
Jazykové znalosti
Čeština (rodný jazyk), Angličtina (dobře)

Znalosti v oboru informatika

Analýza a design informačních systémů
UML, OMT (objektově orientované metodiky a technologie), datové a funkční modelování, micro-services design
CASE nástroje
MagicDraw, Enterprise Architect, BOUML (open source)
Vývojové nástroje
OS Linux, GNU Emacs, JetBrains
Projektové metodiky
Waterfall, Agile
Software architektura
Client-server, Monolit, Distribuovaný software, Microservices, …
 • Microservices: API Gateway (Traefik), Service Mesh, messaging, orchestrace kontejnerů (kubernetes), …
DevOps
GitLab CI/CD
Cloud
 • platformy: AWS, Heroku
  • AWS: EC2, EBS, S3, Cognito, Lambda, CloudFront, CloudFormation, …
 • technologie: terraform, kubernetes
Programovací jazyky
Java (dobře), Python (dobře), Groovy, Kotlin, Javascript, C, C++, perl, PHP
 • Java: Java SE, Java EE, ant, maven, hibernate, quartz, hazelcast, spring framework, eclipse rcp, …
 • Python: python stdlib, SQLAlchemy, Celery, redis, requests, pygtk, …
 • Groovy: GPars, Gradle, Grails, …
Technologie
 • Virtualizace: Linux kvm
 • Kontajnery: docker, docker-compose, kubernetes
 • Middleware
  • Spring Framework: spring-data, spring-security, spring-aop, spring-webmvc, …
  • JEE: servlety, webové služby (SOAP, REST), JPA, JAXB, …
  • Python: webové služby (SOAP, REST), Gunicorn, Flask, Bottle, …
  • CORBA
 • SQL databáze: Oracle (PL/SQL), PostgreSQL, MySQL, FirebirdSQL, IBM DB2
 • NoSQL databáze: MongoDB, BaseX, REDIS
 • XML: XPath, XQuery
 • Messaging: RabbitMQ, Apache Kafka
 • technologie Internetu
  • používané protokoly – TCP/IP, DNS, SMTP, …
  • webové standardy – HTTP, OAUTH2, HTML, …
  • administrace OS Linux
   • bezpečnost – openssl, firewall, vpn,
   • konfigurace a provoz služeb – Apache, Nginx, Tomcat, OpenLDAP, PostgreSQL, Postfix, Dovecot, OwnCloud, Git, Keycloak, …

Měkké dovednosti

 • motivace se stále vzdělávat
 • týmová spolupráce
 • vedení týmu
 • komunikace

Praktické zkušenosti

 • Vývoj aplikací (analýza, design, kódování, software architektura, DevOps)
 • IS/IT consulting (sběr požadavků, procesní modely)
 • Správa Linuxových serverů (web & mail hosting, bezpečnost)
2006–2021 živnostenský list IT specialista
2005–2006 pevný úvazek + živnostenský list IT konzultant Facility s.r.o.
2000–2005 živnostenský list IT specialista (během studia)

Praxe

2021–2023 OpenPlatform

Projekt OpenPlatform
Aplikační oblast Framework
Role v týmu architekt, vývojář, DevOps
Charakteristika aplikační framework
Technologie SpringBoot, MongoDb, Kafka, ElasticSearch, Tesseract, Microservices, Docker, AWS (Amazon Web Services)

V rámci týmu firmy LiveSystems s.r.o. se podílím na vývoji a integraci obsáhlého frameworku s rozsáhlou funkčností pro tvorbu moderních aplikací. Cloudová aplikace na platformě AWS.

2021 PVS registrace

Projekt PVS registrace
Aplikační oblast formuláře, transakční manažer
Role v týmu backend vývojář, DevOps
Charakteristika aplikace pro sběr dat
Technologie Serverless Framework, AWS

V rámci týmu firmy LiveSystems s.r.o. vývoj malé aplikace pro sběr dat v AWS cloud-native technologiích (AWS CloudFront, AWS Cognito, AWS S3, AWS Lambda, Mongo DB Atlas), automatizovaný deployment pomocí serverless framework + AWS CloudFormation.

2019–2023 STARnet

Projekt STARnet
Aplikační oblast CTRM (Commodity, Trade and Risk Management)
Role v týmu architekt, vývojář, DevOps
Charakteristika aplikace pro podporu CTRM
Technologie Python, Redis, PostgreSQL, Microservices, Docker

V rámci týmu firmy LiveSystems s.r.o. se podílím na vývoji a integraci interního CTRM systému a navazujících procesů. Interní docker deployment.

2019–2021 OpenTreasury

Projekt OpenTreasury
Aplikační oblast Finance, Treasury
Role v týmu architekt, vývojář, DevOps
Charakteristika aplikace pro podporu řízení cashflow
Technologie SpringBoot, MongoDb, RabbitMQ, Microservices, Docker, AWS (Amazon Web Services)

V rámci týmu firmy LiveSystems s.r.o. se podílím na vývoji a integraci větší webové aplikace pro podporu řízení treasury a cashflow. Cloudová aplikace na platformě AWS.

2016 www.eventaid.cz

Projekt International Business and Management Conference Prague 2016 Registration
Aplikační oblast online registrace, PayPal
Role v týmu vývojář
Charakteristika malá webová aplikace, registrační workflow, napojení na PayPal
Technologie Python 3, SQLAlchemy, Flask, REDIS

Vývoj malé webové aplikace pro registraci účastníků konference s možností platby přes PayPal včetně webové prezentace – www.eventaid.cz, hostováno na justlogin.cz.

2010–2019 ISPOP

Projekt Systém pro sběr ohlašovacích povinností pro Ministerstvo životního prostředí – ISPOP
Aplikační oblast životní prostředí, legislativa
Role v týmu software architekt, vývojář, DevOps, autor technické dokumentace
Charakteristika rozsáhlá JEE aplikace, rozsáhlý sběr dat a práce s nimi
Technologie JBoss, Tomcat, Oracle Database, Novell AGW & eDirectory, OpenAM, Adobe Livecycle, Magnolia, BaseX, Hazelcast, Spring Framework 4.x, SpringBoot 1.5.x, JPA 2.x

V rámci týmu fy DAIN s.r.o., analýza a vývoj rozsáhlé aplikace, portálu a přidružených služeb pro MŽP. Vývoj a návrh serverové i gui části.

Aplikační logika (Spring Framework, SpringBoot), databáze Oracle (Hibernate, PL/SQL), zprostředkování části funkcionality přes webové služby (WSDL-SOAP – spring ws, jax-ws, jaxb, REST), reportování nad rozsáhlou dokumentovou XML databází (BaseX), integrace produktů Adobe LiveCycle ES2 (EJB, XML), portálové řešení Magnolia, single-sign-on (Novell AGW & eDirectory, OpenAm), ISDS (datové schránky), napojení na systémy třetích stran (e-Podatelna)

Nasazení v prostředí zákazníka, provoz produkčního, testovacího a vývojového prostředí, integrační buildy (hudson, nexus), scm (Gitlab).

2010 EnviHD

Projekt Systém pro podporu rozhodování pro Ministerstvo životního prostředí – EnviHD
Aplikační oblast životní prostředí, legislativa, expertní systémy
Role v týmu design
Charakteristika rozsáhlá JEE aplikace, helpdesk a expertní systém pro podporu rozhodování
Technologie JBoss, Oracle, Jira, Tovek, spring framework 3.x, hibernate, Java & C

V rámci týmu fy DAIN s.r.o., podílení se na analýze a návrhu rozáhlé JEE aplikace – helpdesku nad expertním systémem. Integrace aplikace v prostředí zákazníka (portál Magnolia, systém ISPOP).

2009–2021 py-summer

Projekt Open Source projekt py-summer, gitlab.com/martin.slouf/py-summer
Role v týmu vedení týmu a jediný vývojář :-)
Charakteristika Jednoduchý aplikační framework pro Python 3
Technologie Python 3

2009 ASMKS

Projekt Systém pro podporu procesů při měření kmitočtových spekter – ASMKS
Aplikační oblast telco
Role v týmu vývojář
Charakteristika rozsáhlá JEE aplikace
Technologie oc4j cluster, JDBC, webové služby, jakarta struts 1.2.x

V rámci týmu fy DELTAX Systems (později Telefonica 02 Business Solutions), programování serverové části aplikace – webové služby (Metro Stack), bezpečnost (elektronické podepisování dokumentů, ověřování podpisů, generování časových razítek), XSLT transformace, integrace webových služeb u zákazníka.

2008 GEMINI GFO

Projekt Bankovní systém GEMINI GFO
Aplikační oblast rozsáhlé bankovní pobočkové řešení
Role v týmu vývojář
Charakteristika rozsáhlá JEE aplikace
Technologie UML modelování, spring framework, jpa (hibernate), web services, eclipse rcp

V rámci týmu fy BSC Praha s.r.o., práce na GUI i serverové části

2008 Instalace TUTOS

Customizovaná instalace systému TUTOS v OS Linux (včetně konfigurace navazujících serverových služeb – Apache, MySQL) pro společnost Facility.

2007–2021 justlogin.cz

Pořízení vlastního hostingového serveru justlogin.cz.

Server je určen pro poskytování profesionálních služeb v oblasti web hostingu, správy mailů a pro běh rozličných aplikací. Podporovány jsou méně běžné a dostupné technologie (TurboGears, CORBA, aj.).

Pokročilá konfigurace serverových služeb apache, postfix, openldap, spamassasin, nexus, gitolite aj.

2007 GEMINI BA

Projekt Bankovní systém GEMINI Branch Automation
Aplikační oblast rozsáhlé bankovní pobočkové řešení
Role v týmu vývojář, team leader
Charakteristika rozsáhlá JEE aplikace
Technologie UML modelování, spring framework, jpa (hibernate), web services, eclipse rcp

V rámci týmu fy BSC Praha s.r.o., práce na GUI i serverové části, správa defektů, deployment, podpora u zákazníka.

2006 BASEL I & II

Projekt Aplikace pro výpočet kapitálové přiměřenosti podle BASEL I (částečně BASEL II)
Aplikační oblast bankovnictví, kapitálová přiměřenost, BASEL I, BASEL II
Role v týmu vývojář, team leader
Charakteristika rozsáhlá JEE aplikace, integrace a instalace s protředím zákazníka
Technologie Oracle 10i, spring framework, hibernate, jakarta-struts 1.x

V rámci týmu fy Facility s.r.o., vývoj rozsáhlé vrstvené aplikace s relativně složitými výpočty (BASEL I, BASEL II). Provoz testovacího prostředí.

2005–2006 Facicash

Vývoj

Projekt Aplikace pro řízení cashflow FaciCash
Aplikační oblast cashflow a treasury
Role v týmu vývojář, team leader
Charakteristika rozsáhlá JEE aplikace, integrace a instalace s protředím zákazníka
Technologie Tomcat, spring framework, hibernate, jakarta-struts 1.x

V rámci týmu fy Facility s.r.o., práce na GUI i serverové části, správa defektů, deployment, podpora u zákazníka, provoz testovacího prostředí, údržba interní dokumentace.

Integrace

Projekt Integrace aplikace FaciCash v prostředí zákazníka
Aplikační oblast cashflow a treasury
Role v týmu konzultant & analytik
Charakteristika Po konzultaci s klientem (klienty) byly zapracovány jejich požadavky, aplikace byla rozšířena a byla napojena na systémy zákazníka (účetnictví, elektronické bankovnictví).

V rámci týmu fy Facility s.r.o., konzultace s klientem, sběr požadavků a instalace JEE aplikace v různých prostředích (Solaris + Oracle, Windows 2003 Server + MSSQL, …).

2005 FaciMap

Projekt Aplikace pro řízení rizik FaciMap
Aplikační oblast risk management a interní audit
Role v týmu vývojář, team leader
Charakteristika menší JSE aplikace, tlustý klient, hibernate, swing
Technologie UML modelování, spring framework, jpa (hibernate), web services, eclipse rcp

Vývoj JSE aplikace v rámci týmu fy Facility s.r.o. a provoz testovacího prostředí.

2005 Instalace TUTOS

Customizovaná instalace systému TUTOS v OS Linux (včetně konfigurace navazujících serverových programů – Apache, MySQL) pro společnost Montako.

Provedena úvodní migrace dat, PHP skriptování.

Praxe během studia

2004 Lustrátor

Projekt Lustrátor, www.lustrator.cz
Aplikační oblast učetnictví, platební morálka
Role v týmu vývojář, administrátor
Charakteristika Aplikace pro sledování zadluženosti a platební morálky.
Technologie UML modelování

V rámci týmu subdodavatelů pro společnost Finapp s.r.o. vývoj Java aplikace s napojením na rozsáhlou databázi platební morálky, zajištění běhového běhového prostředí (JEE server, VPN, automatizovaný import dat).

Aplikace byla v provozu 2004–2007.

2003–2005 TUTOS

V letech 2003–2005 jsem byl aktivním členem projektu TUTOS. Systém TUTOS je větší systém pro správu projektů, dokumentů a kontaktů. Viz též moje diplomová práce.

Podílel jsem se na překladu do češtiny, drobných soukromých rozšířeních (importy dat, speciální sestavy).

Použité technologie: pokročilé PHP, technologie webu (HTML, CSS, Javascript), CVS.

Instalace a správa systému TUTOS pro společnost Finapp s.r.o. – plně customizovaná instalace systému TUTOS (včetně konfigurace serverových programů) pod OS Linux – zálohy dat, zavedení i méně běžných modulů systému TUTOS aj.

2002–2007 server Lustrátor

Administrace serveru společnosti Finapp s.r.o. (OS Debian GNU/Linux).

Instalace, konfigurace a provoz dedikovaného serveru pro běh aplikace Lustrátor a běh systému TUTOS.

Mezi využívané programové vybavení patřila IPSec VPN, iptables, Apache, Apache Tomcat, TUTOS, FirebirdSQL, rsync. Bylo nasazeno specifické skriptování a zálohování projektu Lustrátor.

2002 GiT Consult

Projekt Analýza interního systému pro společnost GiT Consult
Aplikační oblast personalistika, lidské zdroje
Role v týmu analytik
Charakteristika Evidence nabídky i poptávky po práci, sofistikované vyhledávání vhodných kandidátů na pracovní pozice.
Technologie UML modelování

Analýza uživatelských požadavků a procesů, logický model systému v UML. Aplikace byla realizována.

2000–2004 malé webové aplikace

Vývoj menších webových aplikací v PHP/Python, typicky administrační rozhraní pro dynamické webové stránky za spolupráce s grafikem.

Zajištění běhového prostředí a konfigurace serveru Apache.

2000 www.natur.cuni.cz implementovaný engine byl v provozu do 2008 tvorba stránek pro Přírodovědeckou fakultu UK v PHP + skriptování
2002 www.precisiontools.cz provoz ukončen 2005 administrační rozhraní redakčního systému v PHP
2004 www.archiconplus.cz provoz ukončen 2009 administrační rozhraní v Python 2 + skriptování

2000–2007 server Olymp-Net s.r.o.

Administrace serveru společnosti Olymp-Net s.r.o. (OS Debian GNU/Linux).

Instalace, konfigurace a provoz web a mail hostingu pro společnost Olymp-Net s.r.o. a přidružené subjekty. Mezi využívané programové vybavení patřilo djbdns, ssh, Qmail, Apache (mod_php, mod_python, mod_jk, mod_ssl, mod_rewrite), Tomcat, MySQL, PostgreSQL.

Nejvýznamnější hostované weby v té době:

Sportovní.net
www.sportovni.net, požadavky: mod_rewrite, mod_php, napojení na mail systém (programování v C), monitoring portálu pomocí vlastních skriptů
ADRA.cz
www.adra.cz, požadavky: mod_rewrite, mod_jk2, tomcat, monitoring portálu

Zájmy

Sport cyklistika (Expedice Banán – 1, 2, 3), basketbal, plavání
Četba sci-fi, beletrie
Hudba jazz, hard rock, metal, instrumentální, vokální (Bandcamp)

Autor: martin (at) slouf (dot) name

Vytvořeno: 2023-05-26 Pá 11:19