Thorgal: Společenstvo podruhé

Moje první plány plány ohledě Společenstva chodců (viz spolec1.htm) byly sice smělé, ale s odstupem času se mi nejeví jako příliš realizovatelné, zejména zde -- v Lagdalenu. Hlavním cílem organizace byl boj Dobra a Zla a byl dán tím, s čím jsem se v Aquillonii setkal -- s povídačkami o tajemném hadu Quetzalovi, se sektou Prvorozených, s Pouští -- nebezpečným a nehlídaným územím nikoho, ...).

Ne že by si Lagdalen podobnou organizaci nezasloužil, ale přece jen, síly temna a dobra jsou tu, aspoň podle mě, zřetelněji vymezené (nejsou tak ztraceny v minulosti), než v mystičtější Aquillonii a jsou jakž takž v rovnováze.

Pro moji organizaci, tak jak byla původně zamýšlena, zde nějak není místo. Protože se mi však myšlenka chodecké organizace zalíbila, neopustil jsem ji, pouze trochu poopravil. Nyní věřím, že plány organizace, jež nyní předkládám, dají pevný základ novému Společenstvu, které bude praktičtěji zaměřené, a tím pádem bude i životaschopnější.

Vycházím z myšlenek, které jsem naznačil v plánech na kolonizaci (viz kolplan.htm).

Obsah:

 • Všeobecně
 • Činnost
  • Lov
  • Průzkum okolí
  • Ochrana území
  • Dohlížení na pořádek
 • Pravidla fungování Společenstva

Všeobecně

Nové Společenstvo bude složeno z lovců (hraničářů), jejímž primárním úkolem bude ochraňovat a podporovat nově zbudovanou osadu (až bude založena) a kolonii (až se osada rozroste).

Už na první pohled oproti minulým plánům je patrné pár rozdílů. Rozhodně nepůjde o tajnou organizaci. Její existence a činnost bude všeobecně známá. Fungování bude značně jednodušší.


Činnost

Činnost se bude odvíjet od stavu kolonie -- bude se zaměřovat na různé úkoly, půjde-li o nesoběstačnou osadu, soběstačnou osadu, více soběstačných osad. Předpokládám, že s potřebami a růstem kolonie se bude přizpůsobovat i organizace hraničářů. Postupně bude slábnout důležitost jedněch úkolů a poroste důležitost jiných. Hlavní úkoly budou:

Lov

Lovit bude mít smysl hlavně zpočátku, kdy osada nebude mít dost prostřeků na uživení samu sebe. Já jakožto chodec jsem schopen nasytit bez problémů 4 -- 5 lidí, když jednou lovím jednou za čtrnáct dnů. Nemám bohužel nejmenší praktické zkušenosti s tím, kdy se krajina totálně "vyžere". vesnice hnědých elfů v Aquillonii se musely stěhovat tak 2 -- 4 krát ročně, podle velikosti na nová loviště. Je tudíž zřejmé, že lov není všelék, pokud nechceme kolonii permanentně stěhovat.

Alternativou k lovu by mohl být rybolov, ale na vlasstní oči jsem viděl Manninskou osadu, kde se živili hlavně rybolovem -- strdím a medem moc neoplývala. Navíc, rybolov, no upříme, těžko bych po hraničářích mohl chtít, aby začli rybařit.

Suma sumárum, lov jakožto obsatarávání potravy může být pouze doplněk v době neúrody, přírodních katastrof, rozhodně nemohu spoléhat na to, že tak budu osadu dva roky v poklidu živit. Přesto se domnívám, že úloha lovu bude aspoň v prvních měsících důležitá (než vzejde první úroda).

Průzkum okolí.

Ochrana území.

Dohlížení na pořádek.


Pravidla fungování Společenstva