Thorgal: Další plány družiny

Věřím, že úspěšným splněním poslání pro Loiga nejspíš končí naše tápavé počáteční cestování po Lagdalenu. Nastává čas pustit se do našich rozsáhých plánů. Celou dobu poklidnějšího odpočinku u Olofa a Loiga v Tjörnu jsme uvažovali o tom, co podniknem dál. Věci se poněkud zkomplikovaly. Anebo jsme si to představovali "poněkud" zjednodušeně.

Původně ...

Naším cílem bylo (je?) založit kolonii. Zamýšleli jsme vstoupit do služeb Loiga z Raue a využít jeho zájmu o jižní a jihovýchodní území Lagdalenu (od Aššuru dál). Zatímco bychom pro něj prozkoumávali a mapovali tyto kraje, hledali bychom zároveň vhodné místo pro budoucí kolonii jeho lakomého imperiálního veličenstva. Měli jsme celkem i představu, jak začít (viz kolplan.htm a kolplan2.htm). Dokonce jsme si rozmýšleli, zda vůbec máme zájem spolupracovat s císařem (kolplan3.htm).

Zkrátka a dobře, promyšlené to bylo, resp. se zdálo, že to promyšlené je, avšak byl tu jeden zcela fatální nedostatek. Věděli jsme o něm a ignorovali ho s tím, že "ono se to nějak vyřeší". Tím "drobným" nedostatkem byla neexistence vhodného místa pro založení kolonie.

Domnívali jsme se, že jižní pobřeží jsou nezkolonizované divoké pustiny, kde vládnou temní ruindorští mágové nebo nikdo. Tak to bohužel není. Rozkládají se tam velké země (velké jako Impérium samotné) s pevnou vládou. Jinými slovy, není šance, že by tam bylo neobsazené vhodné volné místo. Což potvrzuje i nás starý známý Fortinbras (viz dop_fort.htm).

Plánovali jsme buď zabrat nějaký kousek ráje pro sebe, popř. ho vybojovat na nějakém ruindorském odpadlíkovi. Ráj je však už rozebrán a po nedávných zkušenostech pochybuji o tom, že jsme dostatečně silní, abychom ho byli schopni vybojovat na nějakém ruindorském samozvaném vládci. Navíc jistojistě nejsme silní natolik, abychom kolonii dlouhodobě udrželi v našich rukou.

Shrnu-li si to, s čím jsme vyplouvali z Aquillonie, nejspíše moc úspěšní nebudeme:

 1. Jak to vidím teď najít a obsadit vhodné území se nám vůbec nemusí podařit -- nejspíš totiž žádné takové místo, které by bylo dostatečně blízko, neexistuje.
 2. Nákupy pro rychlé a jednorázové naplnění státní imperiální pokladny jsou zatím zcela mimo naši kontrolu. A je vůbec otázka, zda chceme řešit takovéto kupčení. Já osobně na to kašlu.

A malou poznámku na závěr tohoto stručného připomenutí: Čím víc zabředáme do Lagdalenských problémů, tím více si uvědomujeme, jaké překážky před námi stojí a tím více nám dochází, že když nás jeho veličenstvo vyslalo s pouhými 2000 zlatými na tuto misi, naše "nejlepší vůle" pomalu slábne ...

Nyní ...

Před naší družinou stojí v současnosti několik aktuálních problémů, které by bylo záhodno řešit:

 1. Získat zpět našeho milovaného Drakoplaše. Za pár dní nám vyprší smlouva s loďstvem krále králů a jsme všichni zvědavi, jak to dopadne. Nezakrývám jisté obavy. Obarvený váleček ze smetáku naštěstí stále ještě máme a doposud nám neztrouchnivěl. A Donara také ještě máme. Pokud Drakoplaše získáme nazpět, necháme ho kotvit u Loiga z Raue (už jsme si to u něj vyjednali).
 2. Navázat opět kontakt s Tyrovou družinou. Tyr je z nás ze všech, co jsme dorazili z Aquillonie, nejspíš nejzkušenější. Proto by stálo za úvahu možná se s ním poradit, popř. se optat, co hodlá dělat on? A rozhodně od něj musíme zjistit, jak to přesně vypadá v zemích za Aššurem.
 3. Vyhledat Rudigera a Halfréda. Musíme je navštívit v Brithombaru a zjistit, jak se jim vede. Bylo by velmi vhodné si s nimi promluvit a buď je přesvědčit ať na imperiální veličenstvo zapomenou, alespoň prozatím; anebo (pokud jsou nadmíru úspěšní) vrátit se s nimi zpět do Aquillonie.
 4. Utratit 20 000 zlatých od Loiga a nechat se vycvičit od mistrů našich povolání. To je vcelku příjemná záležitost.
 5. Vypořádat se s ruindorským čarodějem. V Loghanu jsme sice zničili Bratrstvo Pentagramu, avšak ne tak úplně. Ten nejhorší darebák nejen, že přežil, ale ještě se nás ani nezalekl. Navíc s námi má své vlastní plány. Dočasní členové družiny (Eirien, Eogan a Eol), včetně Radara a Donara jsou jednoznačně pro to, abychom mu oplatili potupnou porážku z Loghanu, Alan je spíše proti a já se k němu přikláním -- stále si vzpomínám, jak jsme já, Eirien a Eol dopadli -- žádná sláva. Na druhou stranu si uvědomuji, že pokud s námi má nějaké úmysly, bude lepší převzít iniciativu a vypravit se na něj přímo, než se bát, že s něčím přijde on.

Až tohle všechno nějak za námi, nevíme přesně, co dál. Naše názory se trochu rozcházejí.

Donar to má jednoduchý -- chce Nimlachel. Maximálně by tak ještě založil palírnu rumu (o to kde a jak se nestará); jinak je mu to fuk. Půjde s náma kamkoli a do čehokoli. Což je dobře. Bojovníků jako Donar po světě moc nechodí.

Alan zatím nechce zakládat kolonii, nechce k nikomu vstupovat do služeb. Přesvědčuje nás, abychom vyměnili Drakoplaše za rychlou a pevnou šalupu a vydali se podél pobřeží Lagdalenu objevovat neznámé končiny. Má v plánu to nějak obeplout a pokusit se dorazit do Aquillonie z Brithombaru.

Radar namísto, aby rozmýšlel co dál, přizvukuje Eirien a neustále nám připomíná potupnou porážku v Loghanu, částečně je zlákán i vidinou postu místokrále v nové kolonii, takže není ani nijak zásadně proti založení kolonie. Avšak kde ji chceš Radare založit? Radar si však nedávno vzpomněl na jednu maličkost -- když jsme byli v Lagdalenu poprvé, narazil na přátelsky naladěného draka (o přátelsky naladěných dracích víme své, ovšem ani tenhle Radara nesežral) a tomu drakovi duhové barvy slíbil, že se mu ozve. Navrhl, že by se mu mohl ozvat nyní? Třeba z toho něco bude?

No a konečně já.

Takže ...

Obstaral bych těch pár maličkostí (Brithombar aj.) a rozhodl bych se, jestli se půjdeme vypořádat s konečnou platností s tím temným darebákem z Ruindoru.

Pokud ano, zkusil bych zjistit, zda skutečně stále tvrdne v té tvrzi (jak navrhuje Eirien) a pokud ano, získat si na pomoc druida (jak navrhuji já spolu s Eirien). Pokud ne, zvolil bych přepadovou akci mimo pevnost (ale pak bych se do ní klidně podívat zašel).

Pak vidím dvě možnosti:

 1. Kompromis mezi Alanovým, Radarovým a mým plánem -- to jest vydat se prozkoumávat jihovýchodní pobřeží (ať už loďmo, či pěšky -- to bych raději). Naskytne-li se příležitost založit kolonii (tj. osadu), využít ji, pokud ne, pokračovat v průzkumu dále na východ a zkusit obeplout Lagdalen. To by mohl být čin hodný slávy, v tom má Alan pravdu! Rozhodně bych se stavil u Fortinbrase a pozdravil ho, popř. si vyžádal jeho radu -- je to přece výjimečný geograf.
 2. Založit kolonii, ovšem jakožto vazal nějakého Lagdalenského vládce -- tím získáme lepší pozici než se o to pokoušet sami. Zkusil bych to přes Fortinbrase na východě. Koneckonců, nijak se tím nezbavujeme i odpovědnosti vůči Impériu.

  Jak správne Fortinbras uvádí, druhou zemi jako Terra Nova neobjevíme (Rozhodně ne v blízkosti Impéria). Přiznejme si, pro císaře je nemožné založit něco podobného v Lagdalenu, kde moři a souši vládnou takové mocnosti jako Ruindor, Mannin a (především) Gwainwaith. Možná by naopak pro císaře bylo lepší získat tam nějaký opěrný bod pro další obchody (tj. nás, jakožto vazaly tamějších vládců, ovšem stále ještě ve službách Impéria?).